Szűrő
Tételek # 
Név Tantárgy Osztály Funkció
Telepyné Knuth Barbara drámai és színházi ismeretek; magyar nyelv és irodalom 9.D
Törökné Pethő Erzsébet angol nyelv Könyvtár
Tóth Eszter angol nyelv, képességfejlesztés a médiában, mozgó-kép-olvasás 11.A
Tóth Milán testnevelés, sportelmélet
Turi László földrajz, sportelmélet, tanulásmódszertan 11.C
Vajda Katalin magyar nyelv és irodalom, spanyol nyelv magyar mk. vez.
Várday Bence matematika, fizika
Wittmann Miklós testnevelés